Övriga böcker

Med döden ombord

James Cooks första långfärd i slutet av 1760-talet har alltid intresserat mig och den skriver jag om i min senaste bok. En av deltagarna var den svenske botanikern Daniel Solander, en av Carl von Linnés lärjungar, bördig från Piteå.

Endeavours tre år långa resa blev äventyrlig. Expeditionen navigerade genom farvatten där inga fartyg tidigare varit; den trotsade stormar och orkaner och dess färdväg kantades av döda sjömän. Flera gånger var man nära att ge upp. Värst var läget i juni 1770 sedan man kartlagt Nya Zeeland och Australiens sydöstkust och östkust.

I en rasande storm fastnade Endeavour på Stora barriärrevet. Om inte fartyget nödtorftigt kunnat lappas ihop – och om inte James Cook närmast mirakulöst lyckats hitta en glipa i revet (som än idag bär namnet Cookpassagen) – hade allt avlöpt mindre lyckligt.

I föreliggande bok har jag använt mig av kända fakta runt expeditionen men valt – med berättarens urgamla rätt – att plocka bort vissa händelser och karaktärer, och lägga till andra i syfte att öka läsupplevelsen.